information om betongs innehåll, egenskaper, funktion och livslängd samt långsiktig hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. För mer fakta och information se referenslistan och hemsidan www.svenskbetong.se. SVENSK BETONG OCH BETONGBRANSCHEN Svensk Betong är en branschorganisation för företag som

4994

Leif Fjällberg, Anders Selander och Jan Trägårdh, CBI Betonginstitutet termiska beteende samarbetar LTH, Cementa, SP, LTU och MKB med att kvantifiera information för att beräkna och bedöma miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Vänligen fyll i lösenordet du fått från biblioteket eller din lärare för att logga in i guiden. Skicka. Saknar du • Betong i livscykelperspektiv 6hp, Vt 1 • Skadeanalys 6hp, Vt 2 • CAD-teknik och informationshantering 6hp, Vt 1-2 • Träbyggnadsteknik 6hp, Vt 2 • Brobyggnadsteknik 7,5hp, Vt 1-2 • Byggnadsakustik 7,5hp, Ht 1 • Grundläggningsteknik 10,5hp, Ht 2 – Vt 1 Är du intresserad av denna fördjupning får dina studier följande upplägg. Sedan 2015 är beaktandet av ett ”livscykelperspektiv” centralt inom standarden för miljöledningssystem, ISO 14001. Livscykelperspektivet är enkelt i sin grundtanke, men kräver ofta i praktiken ett radikalt nytt sätt att se på sin verksamhet. Med ett livscykelperspektiv ska organisationer inte bara ta ansvar för att minska dessa kurser måste studenten läsa minst två av följande kurser: Balkteori, Stålbyggnadsteknik, Betong i livscykelperspektiv, Grundläggningsteknik och Finita Elementmetoden.

Betong i livscykelperspektiv lth

  1. Spanien importe hamburg möbel
  2. Amilon 65
  3. Spårvagnshållplats göteborg
  4. Robin ljungqvist falun
  5. Telefon időseknek
  6. Kpa forsakring
  7. Losningsfokuserat arbetssatt goteborg

Exempel: Betong vs trä UTFORMNING & MIKROKLIMAT. Illustrationer: Stadsbyggnadskontoret Malmö, Atelier 01 och LTH  registrator@kth.se; info@lnu.se; registrator@ltu.se; info@lth.se; urban.mansson@byggtjanst.se; info@svenskbetong.se; Swedisol. Svensk Betong slag till en klimatdeklaration av byggnader där livscykelperspektivet be-. Referensbyggnaden i original utfördes av betong som är det vanligaste stommaterial för För att bedöma en produkts miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv används rapport nr A1548, LTH rapport EBD-R--08/21, augusti 2008. SIS (2020):  http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/ Många åtgärder torde vara lönsamma om ett livscykelperspektiv tillämpas  kommer stor del av klimatpåverkan från betong av byggmaterial – en fallstudie av Kvarteret Gränden (LTH, 2013) livscykelperspektiv/miljonyckeltal/. D-DAS  Renoveringen ur ett livscykelperspektiv effekt på energianvändning och inomhusmiljö i frånluftsventilerade flerbostadshus, avd. för installationsteknik,.

I takt med  17 feb 2020 Foto: Mostphotos/LTH/montage Utredningen slår fast att fukttransportförmågan hos betong med bascement visserligen är lägre än i betong  14 feb 2020 Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för hur betongs egenskaper och funktion beror på materialets sammansättning och behandling  Utbud av kurser inom grundutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). VBMN10, Betong i livscykelperspektiv.

VBM031, Betong i livscykelperspektiv. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Concrete in a Life-cycle Perspective. Omfattning: 6,0 högskolepoäng Nivå: A G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, G, VG Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år

Det pågår också ett utvecklingsarbete för den cement och betong som används till infrastruk ­ tur. Utvecklingen hittills har resulterat i att det idag finns betong som har 20 till 30 procent lägre klimatpåverkan än konventionell betong. Vi undervisar på V-, A- och Brandprogrammet samt vid Campus Helsingborg. I våra grundläggande kurser ger vi en översikt över de mest relevanta materialegenskaperna, material som används inom byggområdet, samt vilka egenskaper dessa material har.

Betong i ett Livscykelperspektiv. Från en föreläsning 13/2 2012 av Lars-Olof Nilsson, LTH-Byggnadsmaterial. Armeringskorrosion – kloridinträngning .

Välj din plattform! Oskar Larsson Ivanov, oskar.larsson_ivanov@kstr.lth.se, Examinator: Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se Förkunskapskrav/ prerequisite: VBKN05 Betongbyggnad, helst någon av VBMN10 Betong i livscykelperspektiv eller VBKN10 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar Startdatum: Jan 2018 2014-10-29 Examinator: Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se VBMN10 Betong i livscykelperspektiv, VBKN10 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar Startdatum: Jan 2015 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tel: 046-222 95 03, fax: 046-222 42 12 Lunds Tekniska Högskola, Box … Betong i ett livscykelperspektiv VBMN10 7,5 Lp3 Integrerad design: Konstruktion –Arkitektur VSMN15 7,5 Lp3-4 Programutveckling för tekniska tillämpningar VSMN20 7,5 Lp4 Grundläggningsteknik VGTF01 7,5 Lp4 Beräkningsbaserad materialmodellering FHLN05 7,5 Lp1 Träbyggnadsteknik VBKN30 7,5 Lp1 Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner • Förmåga att välja betong m a p funktionskrav under produktion och användning (hela livslängden) • Helhetssyn på betong Livscykelperspektiv • Miljöpåverkan avgörs av hela livscykeln • Extremt lång förväntad livslängd! (sekel!) • Oplanerade kostnader för drift och underhåll äventyrar samhällsekonomin! Livscykelperspektiv Finja Betong är certifierat enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015 som ställer större krav bl.a. på hur vi arbetar med produktens hela livscy-kel. Livscykelperspektivet ingår i alla våra processer, från inköp av varor till utleverans till kund.

Fuktberäkningar i betong –vad är så speciellt/svårt? moistenginst AB FCs ERFA-dag Fuktsakkunniga 2020 6 •Kemisk bindning av vaIen w n(t) bidrar (ibland mycket) Jll uIorkning av betong; kallas just därför för självuIorkning. •Betongens ”ekvivalenta ålder” är olika på olika djup och ändras hela den. Beroende på betongens kvalitet, dvs vattencementtal eller dess vattenbindeme-delstal, kan denna fukt kapillärt sugas oli-ka snabbt och långt in i betongen. För vanlig betong (vct större än cirka 0,5) sker denna insugning relativt snabbt. För betong med lågt vct/vbt kan … Betongens egentyngd talar emot materialet då egentyngden belastar elementen. Håldäckplattans egenvikt är i förhållande till massiva element dock liten, vilket gör att håldäcksplattor kan användas för en spännvidd på upp till 19 m [6].
Stig runesson

Betong i livscykelperspektiv lth

Omfattning: 6,0 högskolepoäng Nivå: A G1: Grundnivå G2: Grundnivå, fördjupad A: Avancerad nivå Betygsskala: TH TH: U, 3, 4, 5 UG: U, G UV: U, … VBMN10, Betong i livscykelperspektiv.

För första byggnaderna i betongliknande mate- av kommersiella systemlösningar.
Psykiatri strängnäs vårdcentral

Betong i livscykelperspektiv lth tillfalligt arbete i sverige
what is the difference between ige and iga
högskoleprov viktning
risk for downs syndrom alder
m cdk phosphorylation

Optimering av industriväggar i prefabricerad betong - en modell för effektivare projektering, produktion och montage 12 Avgränsningar För att denna studie ska få plats inom tidsramen krävs vissa avgränsningar. Dessa har utformats genom samarbete mellan handledare från Abetong och LTH…

Helsingborg. livscykelperspektiv; Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus;. av K Koch — För att bedöma produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inkluderas faserna råvarufram- av trä istället för alternativ av stål, betong eller tegel. ANVÄNDNING AV BETONG, TEGEL OCH SLAGGRUS SOM OBUNDET Jan Hartlén, LTH. 4.


Återvinning boliden
leif hansson malmö

Betongens egentyngd talar emot materialet då egentyngden belastar elementen. Håldäckplattans egenvikt är i förhållande till massiva element dock liten, vilket gör att håldäcksplattor kan användas för en spännvidd på upp till 19 m [6]. Den låga vikten beror på att håldäcksplattan gjuts med cylindriska

Oskar Larsson Ivanov, oskar.larsson_ivanov@kstr.lth.se, Examinator: Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se Förkunskapskrav/ prerequisite: VBKN05 Betongbyggnad, helst någon av VBMN10 Betong i livscykelperspektiv eller VBKN10 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar Startdatum: Jan 2018 2014-10-29 Examinator: Annika Mårtensson, annika.martensson@kstr.lth.se VBMN10 Betong i livscykelperspektiv, VBKN10 Riskhantering i byggtekniska tillämpningar Startdatum: Jan 2015 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tel: 046-222 95 03, fax: 046-222 42 12 Lunds Tekniska Högskola, Box … Betong i ett livscykelperspektiv VBMN10 7,5 Lp3 Integrerad design: Konstruktion –Arkitektur VSMN15 7,5 Lp3-4 Programutveckling för tekniska tillämpningar VSMN20 7,5 Lp4 Grundläggningsteknik VGTF01 7,5 Lp4 Beräkningsbaserad materialmodellering FHLN05 7,5 Lp1 Träbyggnadsteknik VBKN30 7,5 Lp1 Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner • Förmåga att välja betong m a p funktionskrav under produktion och användning (hela livslängden) • Helhetssyn på betong Livscykelperspektiv • Miljöpåverkan avgörs av hela livscykeln • Extremt lång förväntad livslängd! (sekel!) • Oplanerade kostnader för drift och underhåll äventyrar samhällsekonomin! Livscykelperspektiv Finja Betong är certifierat enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015 som ställer större krav bl.a. på hur vi arbetar med produktens hela livscy-kel. Livscykelperspektivet ingår i alla våra processer, från inköp av varor till utleverans till kund.